Juan Manén

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Pilar Bayona and Juan Manén, 1914 Programme of a performance with Pilar Bayona and Juan Manén. Oviedo 1914. Postcard from Juan Manén to Pilar Bayona. Campodón 1914.